Zwiastowanie - Jan Koszalski

680 zł

Zwiastowanie Pańskie
Autor: Jan Koszalski (1938 - 2007)
Wielkość: 24,5 x 21 x 8 cm
Opis: Wykonana w lipowym drewnie rzeźba przedstawiająca Zwiastowanie pańskie, czyli objawienie się Maryi Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.