Jerzy Zbrożek - Fioletowy Anioł z harmonią

  • Kod produktu: 56106
  • Dostępność: 1
190 zł

Rzeźba ludowa jest dziedziną sztuki rozwijającą się od średniowiecza. Podstawowym materiałem jest drewno. Nie ma dwóch identycznych rzeźb, każda jest rękodziełem wykonanym przez człowieka, nie powielanym maszynowo.

Figury ujmowane są na ogół frontalnie, co wynika z ich usytuowania w kapliczkach. Symboliką odnoszą się przeważnie do tematyki sakralnej. Figury świętych pełniły rolę medium pośredniczącym w kontaktach między człowiekiem i światem ponadzmysłowym. Figuralne wyobrażenia świętych i patronów miały, w wierzeniach ludu, zdolność wpływania na rzeczywistość. Poszczególnym świętym i patronom przypisywano szczególne zdolności.

Polska rzeźba ludowa osiągnęła najwyższy poziom i rozwinęła się na terenach: podkarpackich, w południowej Wielkopolsce oraz Lubelszczyźnie i na Kurpiach. Rzeźba ludowa, w przeciwieństwie do innych dziedzin ludowej sztuki, np. stroju lub dekoracji wnętrz, nie służyła manifestowaniu odrębności regionalnej, różnice opierają się tylko na preferencjach tematycznych.

Anioł został wykonany przez polskiego artystę ludowego – Jerzego Zbrożka. Wyrzeźbiony w lipowym drewnie, ręcznie polichromowany. Praca sygnowana jest imieniem oraz nazwiskiem autora. Niezwykły pomysł na prezent, który nada każdemu wnętrzu artystyczno-symboliczny charakter.

Wymiary:
– 30 x 13 x 7

Materiał: Drewno