Jerzy Kacprowski - Matka Boża z Gidle

1200 zł 800 zł

Tytuł: Matka Boża z Gidle

Autor: Jerzy Kacprowski

Wymiary: 40 x 60 cm

Obraz przedstawia zdarzenie z 1516 roku, kiedy to gidelski rolnik Jan Czeczek orał swoje pole w miejscu, gdzie dziś wznosi się klasztorny kościół. Naraz, ku jego zdziwieniu, woły ustały w orce, a nawet padły na kolana. Nic nie pomogły przynaglania ani razy. Wreszcie i mężczyzna zauważył niezwykłą jasność bijącą z ziemi, a wśród tej jasności „obrazek mały głazowy Najświętszej Panny, wielkości na dłoń, na kamieniu wielkim, który był wydrążony na kształt kielicha”. Wieśniak nie potrafił zrozumieć cudownych znaków i potraktował swoje znalezisko jako skarb materialny. Ukrył figurkę w chałupie, na dnie skrzyni z odzieżą. Trzeba było nieszczęścia, aby on i jego rodzina utracili wzrok. Wówczas pobożna kobieta, która pomagała nieszczęśliwym, zainteresowała się cudowną wonią i światłością bijącą ze skrzyni. Opowiedziała o wszystkim gidelskiemu proboszczowi i odtąd rozpoczął się czas publicznej czci oddawanej Maryi w tym wizerunku. Posążek obmyto z prochu ziemi i przeniesiono do kościoła parafialnego. Wodą, która pozostała po obmyciu, Czeczkowie przetarli swe oczy i natychmiast odzyskali wzrok.

Jerzy Kacprowski to malarz, artysta, samouk, z malarstwem związany od dzieciństwa. Na swoich obrazach pan Jerzy Kacprowski  prezentuje piękno krajobrazu, sceny batalistyczne, sceny religijne oraz martwe natury. Prace Kacprowskiego wzorowane są głównie na obrazach Józefa Chełmińskiego i Wojciecha Kossaka.